มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถspada
Site Title
ยินดีต้อนรับ สู่้ สมาคมศิษย์เก่าจักรพงภูวนารถ......ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารภ


 

พีธีมอบทุน 2556

พีธีมอบทุนให้แก่นักศึกษา โดยมีสมาคสศิษย์เก่าร่วมดำเนินการมอบทุนในครั้งนี้ด้วยและเป็นกิจกกรมที่ปฏิบัติโดยเสมอมา